Frågor och svar

 • Är den bekväm?
  I likhet med andra tandställningar kan Inman Aligner kännas lite obekväm de första dagarna. Efter en vecka har de flesta patienter vant vid sin Inman Aligner och har inga problem med att använda den.
 • Påverkar den mitt tal?
  Inman Aligner påverkar ditt tal den första eller de två första veckorna. Du kommer dock snart att vänja dig vid tandställningen och kommer att kunna tala som vanligt med tandställningen på plats.
 • Hur ofta måste jag använda den?
  Att följa givna instruktioner är av allra största vikt. Inman Aligner fungerar endast om du använder den dagligen under behandlingstiden. För bästa effekt skall den användas högst 20 timmar per dygn. Används den kortare tid kommer behandlingstiden att bli längre. Tandställningen skall alltid tas av vid måltider och du skall rengöra dina tänder och tandställningen innan du sätter tillbaks den i munnen. Det är ok att ta ut tandställningen inför fotografering, måltider eller andra speciella tillfällen så länge det rör sig om enstaka timmar.
 • Vad kostar behandlingen?
  Kostnaden för Inman Aligner är vanligtvis mycket lägre än kostnaden för traditionell behandling med fast tandställning vilken också innebär längre behandlingstid. Kostnaden för behandlingen beror på antal besök som behövs och av det enskilda fallets komplexitet. Efter undersökning av din Inman Alignertandläkare får du en beräkning av kostnad och behandlingstid.
 • Är Inman Aligner samma sak som osynlig fast tandställning?
  Inman Aligner används huvudsakligen för att korrigera snedställda framtänder medans osynlig fast tandställning kan korrigera alla dina tänder. Däremot är behandling med Inman Aligner ofta billigare och går snabbare. De flesta fall kan avslutas inom 6 till 18 veckor medans behandling med osynlig fast tandställning vanligtvis tar minst 6 månader.
 • Hur hittar jag en Inman Alignertandläkare?
  Alla certifierade Inman Alignertandläkare finns listade på denna websidas Hitta En Tandläkardel.
 • Är jag lämplig för behandling med Inman Aligner?
  Om du har lätt eller måttligt trängställda eller utåttippade framtänder kan du vara en lämplig kandidat för behandling med Inman Aligner. Endast en certifierad Inman Alignertandläkare kan avgöra lämpligheten för varje individuellt fall.
 • Är den säker?
  All tandreglering innebär en viss risk men hittills, med över 20000 behandlingar, finns inga rapporterade fall med förlorad tandvitalitet eller rotresorption.
 • Kommer jag att behöva en retainer?
  Ja. All tandreglering kräver någon form av "kvarhållning", retention, annars riskeras återgång till utgångsläget och behandling med Inman Aligner skiljer sig i detta avseende inte från annan tandregleringsbehandling.
 • Hur lång är behandlingstiden?
  Behandlingstiden beror på hur kraftig trångställningen är och hur mycket du använder tandställning. I de flesta fall är behandlingstiden 6 till 18 veckor.