Vad kan Inman Aligner uträtta?

  • Korrigering av snedställda fronttänder (trångställningar, utstående eller roterade tänder, inåttippade tänder).
  • Utmärkt vid korrigering av behandlingsresultat som återgått till utgångsläget.
  • Frisående behandling eller i kombination med blekning eller fast tandställning.
  • Inledande korrigering inför behandling med skalfasad för att minimera slipning av tänder och för att kunna göra tunna fasader.